World Business News


CORN SILAGE PACKAGING SOLUTION
CORN SILAGE PACKAGING SOLUTION

Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu xuống dưới 0 USD/thùng
Giá dầu đêm qua trên thị trường Mỹ có lúc xuống tới gần -38 USD. Nhà sản xuất phải trả thêm tiền cho người mua mang dầu đi.

FIBC Bags Can Reduce Your Shipping Costs!

FIBCS SAFE HANDLING INSTRUCTIONS

Covid-19 recovery: Hanoi discharges 27 patients
A Hanoi hospital has marked the nation’s largest single-batch release of Covid-19 cases to date, discharging 27 patients including eight foreigners Monday morning.

Giá dầu thô "bốc hơi" tiếp 24%, chỉ còn 20,37 USD/thùng

Thị trường ngày 19/3: Giá dầu thô Mỹ thấp nhất 18 năm, vàng quay đầu giảm 3,6%

U.S. AND CHINA SIGN PHASE ONE OF TRADE DEAL
U.S. And China Sign Phase One Of Trade Deal

TRUMP POISED TO SIGN "BEAUTIFUL MONSTER" OF A DEAL WITH CHINA
Trump Poised to Sign ‘Beautiful Monster’ of a Deal With China